حفظ اطلاعات شخصی مخاطبان از اولویت‌های اساسی مجموعه تاوا به حساب می‌آید.
تیم انفورماتیک مجموعه تمامی اطلاعات شخصی و حقوقی شما مخاطب عزیز با رعایت تدابیر امنیتی در آرشیو داده‌های این آژانس بایگانی کرده با حساسیت در امنیت اطلاعات آرامش خاطرتان را برای ایجاد فضای معامله ای امن فراهم می‌سازد.
شایان ذکر است اطلاعات ضمیمه شده از جانب نفرات به منظور درج آگهی در سایت بوده که قابلیت انتقال و فروش به غیر را ندارد.
اطلاعات حاوی نام، نام خانوادگی، شماره تماس، نقشه زمین و … صرفاً به درخواست کتبی صاحب آگهی و با تشخیص مدیریت هلدینگ تاوا در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.