نحوه دریافت سند مالکیت المثنی

سند مالکیت المثنی

داشتن سند مالکیت به معنای این است که، شخص خاصی صاحب خانه یا ملک است. در واقع، می توان سند را برای اثبات ادعا یا دفاع از خود، در محاکم به کار برد. گم کردن یا از بین رفتن مدارک، یک اتفاقی است که شما را مضطرب می کند، بنابراین؛ باید در نگهداری آن، دقت زیادی داشته باشید، اما به هر حال، ممکن است بر اثر وقوع حوادثی از بین برود. در این شرایط، می توان برای اخذ سند مالکیت المثنی، اقدام کرد.

ما در این مقاله، نحوه دریافت سند مالکیت المثنی را به شما عزیزان، خواهیم گفت.

در چه شرایطی می توان درخواست سند مالکیت المثنی کرد؟

سند رسمی ملک، جزء موارد حقوقی است که مربوط به ثبت املاک میباشد، اگر سند مالکیت مفقود شود یا از بین برود، تحت شرایط خاصی، می توان سند مالکیت المثنی را اخذ نمود، اگر سند مالکیت به سرقت رفته باشد و امکان باز پس گیری آن وجود نداشته باشد، می توان درخواست صدور سند مالکیت المثنی داد.

برای اخذ سند مالکیت المثنی چه باید کرد؟

ابتدا صاحب سند، باید چگونگی مفقود شدن سند را به صورت مکتوب آماده کند، بعد، استشهادیه تنظیم کند و حداقل ۳ نفر که امضای آنها در یکی از دفاتر اسناد رسمی تأیید شده باشد، آن را امضاء نمایند و استشهادیه را به اداره ثبت تحویل دهد.

سند مالکیت المثنی

مراحل دریافت سند مالکیت المثنی

مرحله اول: باید دو برگ استشهادیه، از حسابداری اداره ثبت، دریافت شود.

مرحله دوم: فرم استشهادیه محلی، تکمیل شود.

مرحله سوم: باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی، مراجعه شود تا برای استشهادیه، گواهی امضاء صادر شود.

مرحله چهارم: مراجعه به اداره ثبت، درخواست و استشهادیه ارائه شود، هزینه انتشار آگهی در روزنامه هم باید پرداخت شود.

 بعد از آنکه مراحل بالا انجام شد، اداره ثبت، موضوع را در دفتر املاک ثبت می‌کند و یک بخشنامه‌ای به دفاتر اسناد رسمی ارسال و موضوع را اعلام می کند. بعد از مدت زمان یک هفته، مفقود شدن سند در یک نوبت، پس از ارسال آگهی به اداره کل ارشاد اسلامی محل، در روزنامه‌ای که آگهی های ثبتی در آنها درج می گردد، اعلام می شود و مالک سند در همان روز، باید به اداره ثبت مراجعه کند.

نکته مهم: اگر سند مالکیتی بازداشت باشد، نمی توان سند مالکیت المثنی گرفت، باید گواهی عدم بازداشت سند، صادر شود و اگر تا ۱۰ روز بعد از انتشار آگهی، اعتراضی صورت نگیرد، سند مالکیت المثنی صادر می شود.

سند مالکیت المثنی

اطلاعاتی که در روزنامه انتشار می یابد

  • نام و نام خانوادگی صاحب سند.

  • خلاصه ای در مورد چگونه مفقود شدن سند.

  • آدرس محل ملک و شماره پلاک ثبتی آن.

  • معاملاتی که درباره سند ثبتی و اظهار مالک در سند مالکیت نوشته شده است.

  • اگر کسی، درباره آگهی منتشر شده در روزنامه، اعتراضی داشته باشد یا سند مالکیت در دست او باشد، می تواند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی، به اداره ثبت محل مراجعه کند و سند مالکیت اصلی را ارائه دهد و اعتراض خود را اعلام نماید، اگر در مهلت مقرر، اعتراض صورت نگیرد یا اعتراض انجام شده، بدون ارائه سند مالکیت باشد، اعتراض، فاقد اثر می باشد و مراحل المثنی طبق مقررات پیش می‌رود.

سند مالکیت المثنی

مدت زمان دریافت سند المثنی

تقریبا دو هفته ای زمان می برد تا شما فرم استشهادیه را پر نمایید و آن را به دفتر اسناد رسمی تحویل و گواهی امضاء را انجام دهید. بعد از آن باید آگهی چاپ شود و این آگهی باید 10 روز در روزنامه درج بماند و اگر اعتراضی به آن نشود، سند برای شما صادر می شود که این زمان تقریبا یک تا دو ماه زمان می برد.

در صورت پیدا شدن سند اصلی چگونه سند المثنی را ابطال کنیم؟

با وجود درخواست المثنی و گذراندن مراحل آن، اگر سند اصلی پیدا شد، صاحب سند باید موضوع را به اداره ثبت، به صورت مکتوب اعلام کند، اگر با سند مالکیت المثنی معامله ای صورت نگرفته باشد، برای ابطال آن می توان اقدام کرد؛ اما اگر با المثنی معامله انجام شده باشد، سند اصلی باطل، در پرونده بایگانی می شود(تبصره ٦ ماده ١٢٠ قانون ثبت املاک)

نحوه گرفتن سند مالکیت المثنی
notary662th.ir

تبصره های دریافت سند مالکیت المثنی

  • وقتی سند مالکیت المثنی صادر شد، اداره ثبت موظف است که مراتب را به صورت کتبی به دفاتر حوزه اعلام کند تا در زمان تنظیم معاملات، جریان ثبتی ملک استعلام گردد و در صورت نبود مانع، اقدام به تنظیم سند نمایند. البته در دفاتری که رایانه است اعلام موضوع به دفاتر اسناد رسمی نیاز نیست، اما دفاتر، باید موقع انجام معامله با سند مالکیت المثنی، جریان ثبتی را استعلام کند و اگر مشکلی وجود نداشت، برای تنظیم ثبت معامله اقدام نمایند.

  • اگر سند مالکیت اصلی، بنا به دلایلی، نزد شخص دیگری باشد و از تحویل دادن آن خودداری کند، شخص می تواند به دادگاه مراجعه کند و دادگاه هم حکم به استرداد آن می دهد و با صادر شدن اجراییه،اگر، باز هم استرداد سند امکان پذیر نبود، مالک می تواند، سند گواهی را از دادگاه صادرکننده حکم دریافت و آن را به اداره ثبت، برای درخواست اخذ سند مالکیت المثنی اقدام کند.

  • اگر بعضی از ورثه با رونوشت گواهی انحصار وراثت و سایر مدارک ضروری سند، مالکیت را برای دریافت سهم خود، از ماترک را درخواست نمایند و اعلام کنند که سند در دست یکی از وراث می باشد و از تسلیم آن خودداری می کند، اداره ثبت، مکلف است اخطاریه برای شخص مذکور بفرستد و بعد از گذشت ۱۰ روز از اخطاریه، مراتب را در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، آگهی کند. اگر دارنده سند، باز هم سند را تسلیم نکرد، اداره ثبت، سند مالکیت وراث را صادر و در یک بخشنامه‌ای به تمام دفاتر اسناد رسمی اعلام می کند که هر زمان سند در آنجا ابراز گردید، آن را اخذ و به اداره ثبت تحویل دهد.

سند مالکیت المثنی

متن حقوقی وکالت اخذ سند مالکیت المثنی

مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک ….. یا دفاتر اسناد رسمی و ارائه اسناد و مدارک لازم و تشکیل و تکمیل پرونده مربوط به تقاضای تعویض و اخذ سند مالکیت المثنی برای ملک با پلاک ثبتی ….. و پرداخت هزینه های قانونی و طی کردن مراحل قانونی، اخذ و تحویل گرفتن سند تک برگی جدید با حق انجام کلیه مراحل اداری و تشریفات قانونی مربوطه، و این وکالت نامه فقط اداری است و مخصوص به اخذ سند جدید می باشد و فقط به نام و مختص موکل فوق معتبر است و همچنین؛ ایصال (رساندن) کلیه عملکرد به موکل با اخذ رسید کتبی.

نمونه فرم درخواست سند مالکیت المثنی

احتراما، نظر به اینکه سند مالکیت پلاک ….. متعلق به اینجانب ….. به علت ….. مفقود گردیده است،  علی هذا، با تقدیم فرم حاضر، خواهشمند است دستور فرمایید، نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام نمایند.

نام و نام خانوادگی

امضاء

کلام آخر

با از بین رفتن سند مالکیت، مالک می بایست، مفقود شدن و یا به سرقت رفتن سند را کتبا اعلام، و استشهادیه‌ای به امضای حداقل۳ نفر که امضای آنها از طرف یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد، به اداره ثبت تحویل بدهد.

اگر سند مالکیت، بر اثر پارگی یا سوختگی از بین رفت یا با ریختن جوهر یا از بین رفتن قسمتی از سند مالکیت، که باعث شود دیگر قابل استفاده نباشد، می توانید اقدام به دریافت سند مالکیت المثنی نمایید.

 توصیه می شود در حفظ و نگهداری تمام مدارک و اسناد نهایت دقت را‌ داشته باشید.

تلاش کردیم تا به تمامی سوالات احتمالی در این مورد را به طور کامل بیان کنیم. امیدواریم برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد.

اشتراک گذاری

Telegram
WhatsApp

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مشاور املاک خوب

پیام بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

مقایسه املاک

مقایسه کنید (0)