نحوه محاسبه حق کمیسیون مشاور املاک

نحوه محاسبه حق کمیسیون مشاور املاک

نحوه محاسبه حق کمیسیون مشاور املاک را در این مقاله برای شما کامل شرح می دهیم.

حق کمیسیون در واقع همان حق الزحمه مشاورین املاک میباشد، نحوه محاسبه حق کمیسیون بنگاه های املاک، یک فرمول ساده دارد و مختص به تمامی معاملات می باشد، رعایت کردن این فرمول برای بنگاه‌های املاک واجب است و در صورت رعایت نکردن تخلف محسوب می‌شود.

حق کمیسیون بر چه اساسی محاسبه می شود؟

خرید و فروش یا اجاره ملک، بازارگرمی را به خود اختصاص داده است و بر این اساس، حق الزحمه املاک، طبق مصوبه صنف، برای هر معامله بر اساس فاکتورهای خاصی محاسبه می شود. حق کمیسیون بر اساس ارزش ملک محاسبه می شود و طرفین معامله هم ملزم به پرداخت آن می باشند، بر اساس قانونی که برای حق کمیسیون بنگاه، تصویب شده است، معامله هایی که در بنگاه ها صورت می گیرد اگر ارزش مالی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان باشد 0/5 درصد از آن به عنوان حق الزحمه مشاورین املاک در نظر گرفته می شود، اگر ارزش معامله بالا رفت، مبلغ  0/25 درصد نیز به مبلغ مازاد افزوده می شود.‌ در مورد معاملات رهن و اجاره هم بنگاه مشاورین املاک یک چهارم مبلغ اجاره را از طرفین به عنوان حق الزحمه دریافت می‌کنند در واقع در معاملات رهن، مشاورین املاک به ازای هر یک میلیون تومان مبلغ رهن، ۳۰ هزار تومان اجاره در نظر می‌گیرند.

در مورد اجاره، مطابق با فرمول قبلی حق الزحمه محاسبه می شود.

 

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک

بر اساس قانونی که در اتحادیه صنف مشاورین املاک تصویب شده است، محاسبه مالیات برای حق الزحمه مشاورین املاک 8 درصد مالیات به حق کمیسیون املاک تعلق می‌گیرد و طرفین معامله ملزم به پرداخت آن هستند، اگر املاک معاملاتی، حق کمیسیون را مبلغی بیشتر از ارزش واقعی آن از شما دریافت کرد، می توانید از طریق مراجع قانونی پیگیری نمایید. توجه داشته باشید که طرفین معامله باید بابت حق الزحمه املاک، رسید دریافت نمایند، همچنین مشاورین املاک هم مبلغی را که بابت حق کمیسیون املاک دریافت می‌کنند را در اجاره نامه عنوان نمایند.

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای خرید و فروش

تعرفه کمیسیون مشاورین املاک را هر سال، اتحادیه مشاورین املاک تعیین می‌کند. از سال ۹۶ حق کمیسیون خرید و فروش ملک در تهران اینگونه محاسبه می گردد که این تعرفه برای تمامی املاک اداری، تجاری و مسکونی، یکسان میباشد.

اگر ارزش ملکی تا سقف ٥٠٠ میلیون تومان باشد، املاک ها نیم درصد از فروشنده و نیم درصد از خریدار را بابت ارزش ملک، حق کمیسیون دریافت می‌کنند و به حق کمیسیون ها 9 درصد ارزش افزوده تعلق می گیرد که طرفین معامله باید آن را پرداخت نمایند.

به عنوان مثال: اگر ملکی ۲۰۰ میلیون تومان فروخته شود، چون این مبلغ کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان است حق کمیسیون مشاورین املاک 0/5 درصد از ارزش ملک و ۹%درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

ارزش ملک فروخته شده ضربدر 0/5 درصد    تومان  1/000/000=0/5×200/000/000

حق کمیسیون ضربدر ۹ درصد مالیات          تومان  90/000=9%×1/000/000

جمع حق کمیسیون و مالیات                   تومان  1/090/000=90/000+1/000/000

سهم پرداختی طرفین معامله به مشاورین املاک      تومان  1/090/000

 حال، فرض کنید ارزش ملکی ۶۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود، چون ارزش ملک بیشتر از ۵۰۰ میلیون تومان است، مشاورین املاک باید برای ۵۰۰ میلیون 0/5 درصد و برای ۱۰۰ میلیون دیگر 0/25 درصد از طرفین معامله اخذ نمایند، به این مبلغ ٤ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه میگردد.

۵۰۰ میلیون ضربدر 0/5درصد                                    تومان  2/500/000=0/5×500/000/000

١٠0 میلیون باقی مانده ضربدر 0/25 درصد                    تومان  250/000=0/25×100/000/000

جمع دو عدد به دست آمده                                      تومان  2/750/000=250/000+2/500/000

جمع حق کمیسیون با مالیات                                    تومان 247/500=9%×2/750/000 

                                                                         تومان  2/997/500=247/500+2/750/000

 سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به املاک          تومان   2/997/500

نحوه محاسبه حق کمیسیون مشاور املاک

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای اجاره ملک

مشاورین املاک  می توانند برای قراردادهای اجاره ملک،  ۲۵ درصد از مبلغ اجاره بها ماهیانه را به عنوان حق کمیسیون دریافت کنند، یعنی در قرارداد، هیچ مبلغی به عنوان رهن و پول نوشته نشود و مؤجر فقط در ازای دریافت اجاره بهای ماهیانه، ملک  خود را در اختیار مستأجر قرار دهد.

 به عنوان مثال مبلغ اجاره بهای ماهیانه ۳ میلیون تومان باشد، حق کمیسیون املاک برای قرارداد اینگونه محاسبه می شود:

مبلغ اجاره ضربدر 25%                            تومان 750/000=25%×3/000/000

حق کمیسیون ضربدر 9% مالیات               تومان67/500=9%×750/000

جمع حق کمیسیون با مالیات                   تومان 817/500=67/500+750/000

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای رهن ملک

در قراردادهای رهن در ابتدا می بایست مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کرد، یعنی هر یک میلیون تومان رهن در ٣٠ ضرب می‌شود، سپس 25% درصد به دست آمده و ۹ درصد مالیات آن به عنوان حق کمیسیون املاک پرداخت می شود به عنوان مثال: اگر مبلغ رهن کامل ملکی، ۵۰ میلیون تومان باشد، حق کمیسیون املاک اینگونه محاسبه می شود:

 تبدیل رهن به اجاره                              تومان     000/1/500/000=30/000×۵۰

 مبلغ اجاره ضربدر 25 درصد                     تومان     375/000=25%×1/500/000

 حق کمیسیون ضربدر 9 درصد مالیات         تومان     33/750=9%×375/000

 جمع حق کمیسیون با مالیات                   تومان     408/750=33/750+375/000

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای رهن و اجاره ملک

اگر در اجاره نامه علاوه بر رهن، مبلغی به عنوان اجاره تعیین شده باشد، ابتدا باید میزان رهن را به اجاره تبدیل کرد بعد عدد آن را با اجاره بهای ماهیانه که در قرارداد تعیین شده جمع بست. ۲۵ درصد عدد به دست آمده حق کمیسیون بنگاه است که ۹ درصد مالیات ارزش افزوده به آن اضافه می گردد، به عنوان مثال اگر در قرارداد مبلغ 100میلیون تومان رهن و 3 میلیون تومان اجاره بها نوشته شده باشد، حق کمیسیون املاک اینگونه محاسبه می‌شود:

تبدیل رهن به اجاره                              تومان   3/000/000=30/000×100

جمع رهن تبدیل شده با اجاره بها             تومان  6/000/000=3/000/000+3/000/000

عدد به دست آمده ضربدر 25 درصد         تومان 1/500/000=25%×6/000/000

حق کمیسیون ضربدر 9 درصد مالیات        تومان 135/000=9%×1/500/000

جمع حق کمیسیون با مالیات                تومان  1/635/000=1/500/000+135/000

نحوه محاسبه حق کمیسیون

مشکلات محاسبه حق الزحمه املاک

 مشکلاتی که ممکن است پیش بیاید این است که مشاورین املاک تصور میکنند که ارزش ملک بیشتر از رقمی است که معامله شده است و درخواست مبلغ بالاتری در حق کمیسیون دارند. درصورت همچین مشکلی طرفین بدانند که ملزم به پرداخت هیچگونه هزینه بیش از مبلغ تصویب شده از طرف اتحادیه نیستند. حق کمیسیون املاک یک حقوق عرفی قانونی و صنفی می باشد و طرفین معامله ملزم به پرداخت حق الزحمه مشاورین املاک میباشند. عدم اطلاع افراد از نحوه محاسبه مبلغ حق الزحمه املاک، باعث بروز مشکلاتی می‌شود اما اگر طرفین معامله با آگاهی کامل از نحوه محاسبه حق کمیسیون وارد معامله شوند این مشکلات رفع خواهد شد، یکی دیگر از مشکلاتی که وجود دارد پرداخت نکردن حق کمیسیون املاک میباشد، بعضی اوقات افراد، ملک خود را به هر طریق اجاره می‌دهند یا می‌فروشند و فقط برای نوشتن قرارداد به املاک مراجعه می‌کنند، بسیار حائز اهمیت است که بدانید فرقی نمی‌کند که مشتری را املاک برای معامله پیدا کرده باشد یا به صورت شخصی با فرد خریدار آشنا شده باشید در صورت انجام معامله در املاک، ملزم به پرداخت حق الزحمه مشاورین املاک میباشید.

تخلفات در حق کمیسیون املاک

 اتحادیه ها و مشاورین املاک باید نحوه محاسبه حق کمیسیون بنگاه را از سوی اتحادیه صنف صادر شده است را در دفتر خود نصب نمایند تا مشتریان از حق الزحمه مشاورین املاک آگاهی کامل داشته باشند، دفاتر املاکی از سوی اتحادیه مجوز دریافت نکرده باشد و اقدام به انجام معاملات نماید به جزای نقدی و حبس محکوم خواهند شد، بنابراین قبل از انجام معامله از انتخاب دفاتر املاک مجاز اطمینان حاصل کنید. گرفتن مبالغ اضافی به عنوان شیرینی، عیدی کارکنان در املاک، تخلف محسوب می‌شود. صدور قبض رسید توسط مشاورین املاک امری ضروری است اما برخی از مشاورین املاک رسید به دست مشتری نمی‌دهد، این امر توسط قانون اتحادیه مشاورین املاک تخلف محسوب می‌شود.

حق الزحمه مشاورین املاک در صورت فسخ معاملات ملکی

 اگر معامله ملکی طبق درخواست طرفین معامله یا یکی از بندهایی که در قرارداد ذکر شده است، معامله فسخ شود مشاورین املاک حق کمیسیون را دریافت می کنند.

ممکن است در هر مرحله از معامله، طرفین و املاک رقمی کمتر را با یکدیگر توافق نمایند اما حق الزحمه مشاورین املاک باید پرداخت شود.

سخن پایانی

همانطور که در بالا ذکر شد، اتحادیه صنف مشاورین املاک در هر شهری موظف به ارائه فرم های مربوط به حق کمیسیون املاک میباشد، همچنین اتحادیه موظف هستند که سرکشی های منظم و لازم را در خصوص داشتن مدارک معتبر و نحوه محاسبه حق کمیسیون املاک را انجام بدهند تا هیچ گونه تخلفی صورت نگیرد، همچنین مشاورین املاک در شهر، موظف به رعایت دستورالعمل محاسبه کمیسیون معامله در شهر خود هستند و اگر مشتریان تخلفی در دریافت حق الزحمه مشاورین املاک داشتند، می‌توانند به اتحادیه مشاورین املاک شهر خود مراجعه کنند.

اشتراک گذاری

Telegram
WhatsApp

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مشاور املاک خوب

1 دیدگاه

  1. محمد مصرکانلو

    Warning: printf(): Too few arguments in /home10/tavamelk/public_html/wp-content/themes/homeo/inc/functions-frontend.php on line 576
    |پاسخ
    |پاسخ

    ،،،،

پیام بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

مقایسه املاک

مقایسه کنید (0)